Faciliteter
 • Klinikken råder over to konsultationsrum.
 • Moderne operationsstue med bedøvelsesapparater.
 • Skadestue
 • Tandinstrumenter
 • Ultralydscanner
 • Røntgen
 • Laboratorium til analyse af blod og urinprøver
Hvad laver vi:
 • Kirurgisk og medicinsk behandling
 • Røntgen
 • Scanning
 • Undersøgelse af øjne for PRA/ CEA
 • Undersøgelse af blod
 • Undersøgelse af urin
 • Undersøgelse af afføring
 • Om kliniken
 • Kørselsvejledning
 • Faciliteter
 • Medarbejdere
 • Gode råd
 • Links